Ciężko jest wyobrazić sobie wartości wyższe nad ludzkie zdrowie i życie. Dlatego konieczność reagowania w obliczu ich zagrożenia  jest zapisania w prawie. W myśl przepisów kodeksu karnego…

„ Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
(Art. 162, §1)

O pierwszej pomocy mówi też kodeks pracy…

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
3. pracownikach wyznaczonych do:
– udzielania pierwszej pomocy,

– wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
(Art. 207, §1)

Przepisy jeszcze w wielu miejscach wskazują na obowiązek reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zapisy prawne nie są jednak w tym wypadku najważniejsze. O wiele bardziej istotna jest troska o to co człowiek ma najcenniejszego i właściwe reagowanie, gdy wartość ta zostaje zagrożona. Dla pracowników PCRM ochrona zdrowia jest zawodową codziennością, wykonywaną od wielu lat, ale wciąż z tą samą pasją i zaangażowaniem. Dlatego korzystając z naszych usług masz pewność, że wybrałeś zespół z najwyższymi kompetencjami. Powierzając nam ochronę medyczną swojego eventu, oddając zdrowie zawodników swojego klubu pod naszą opieką czy wybierając nas do przeprowadzenia szkoleń, zapewniasz sobie spokój i przekonanie, iż w zakresie medycznym zagwarantowałeś najwyższą możliwą jakość.