Transport Medyczny

Jakie są wymogi w transporcie medycznym?

Transport medyczny osób chorych i niepełnosprawnych często wymaga udziału pojazdów specjalistycznych, które spełniają wszystkie obowiązujące normy i gwarantują pacjentom komfortowe warunki podróży bez względu na stan zdrowia. Nasze transporty odbywają się pod opieką wykwalifikowanych zespołów medycznych i są realizowane zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Transport Medyczny jakie są wymogi co mówi ustawa

Transporty należy zgłaszać z wyprzedzeniem pod numerami telefonu:

883 252 999

dyspozytor

Nasze transporty obejmują:
 • transporty pacjentów pomiędzy miejscami zamieszkania, na spotkania
 • transport pomiędzy placówkami medycznymi
 • transporty na badania lekarskie
 • transporty gwarantowane ubezpieczeniem z miejsca powstania urazu do miejsca zamieszkania pacjenta (często transport międzynarodowy i/lub poza granicami kraju)
 • transporty do hospicjów, domów opieki, ośrodków rehabilitacyjnych, domów seniora

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę świadczącą transport pacjentów na dużych dystansach?

Poza wyposażeniem medycznym ambulansu i jego kondycją techniczną równie ważne są dodatkowe udogodnienia oferowane w ramach transportów odbywających się na długich dystansach dostosowane do potrzeb pacjenta. Przejazd środkami transportu sanitarnego to istotny aspekt w ramach świadczeń opieki zdrowotnej każdej firmy świadczącej usługi medyczne. Zapewnienie odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa to priorytet medyczny bez względu na stan pacjenta.

Jak szybko i bezpiecznie zorganizować TRANSPORT MEDYCZNY?

Jako Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego pomagamy zorganizować transport na każdym jego etapie. Nasza usługa to przede wszystkim profesjonalny zespół i wysokiej klasy wyposażone pojazdy. Z reguły ze względu na potrzeby zachowania ciągłości leczenia za przejazd środkami transportu sanitarnego odpowiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wydający zlecenie na transport z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi. Niezależnie od tego czy transport sanitarny jest daleki, czy w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania, każdy inny pilny wyjazd bez zlecenia lekarskiego odbywa się jako transport prywatny, który jest do ustalenia telefonicznie.

Czy jest możliwość podróży karetką z osobą towarzyszącą i/lub osobą z rodziny?

Naturalnie! Możliwość zabrania w podróż pasażera, w celu zapewnienia komfortu i ciągłości sprawowanej opieki podczas podróży to ważny aspekt w korzystaniu ze środków transportu pacjenta, który może liczyć na stałą pomoc osoby mu towarzyszącej.

Dodatkowe udoskonalenia w czasie trwania transportu medycznego?

Jesteśmy otwarci na różne zmiany mogące wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Na czas podróży udostępniamy odtwarzacz DVD, tablet z pakietem internetu na terenie całej Europy w razie nagłej potrzeby, oraz możliwość postoju na zorganizowanie ciepłego napoju i/lub posiłku na czas transportu medycznego.

Organizacja dokumentów wymaganych do Transportu Sanitarnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Wniosek o transport sanitarny “daleki” w POZ.
  (pobierz wniosek o transport w formacie PDF)
 2. Transport sanitarny bezpłatny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub w 40% finansowany ze środków publicznych.
  Pacjentowi wymagającemu opieki na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego) przysługuje bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego, w tym też lotniczego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach gdy:

  • dochodzi do konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej z wyłączeniem stanów nagłych jak zagrożenie zdrowia lub życia (w takim wypadku wzywane jest pogotowie ratunkowe),
  • jest potrzeba zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania dodatkowych badań i/lub kontynuowania leczenia),
  • doszło do dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu leczenia chorego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.

  Przejazd transportu sanitarnego finansowany w 40% ze środków publicznych jest możliwy w przypadku, gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, jednak przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomoc innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest wymagana.

  Dofinansowanie w 40% należy się głównie osobom w przypadkach:

  • chorób krwi i narządów krwiotwórczych i chorób nowotworowych
  • chorób oczu i chorób przemiany materii
  • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
  • chorób skóry i tkanki podskórnej
  • chorób układu krążenia
  • chorób układu moczowo płciowego, chorób układu nerwowego
  • chorób układu oddechowego
  • chorób układu ruchu
  • chorób układu trawiennego i chorób układu wydzielania wewnętrznego
  • chorób zakaźnych i pasożytniczych, urazów i zatruć
  • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

  Stopień danej niesprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie dokonanego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, tym samym wydając zlecenie na przewóz chorego.

  Niniejszym transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych jeśli zostaną spełnione trzy kluczowe warunki:

  1. zlecenie na tego typu transport wystawi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. osoba uprawniona korzystająca ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  3. osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych w odgórnym rozporządzeniu.

  W innym wypadku przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń chorym we właściwym zakresie, tam i z powrotem jest transportem odpłatnym!

 3. Transport sanitarny daleki w POZ.
  Transport sanitarny daleki w POZ to świadczenie realizowane głównie na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu. Przysługuje głównie świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdy występuje konieczność realizacji przewozu chorego pacjenta spoza miejsca zamieszkania pacjenta na odległość przekraczającą „tam i z powrotem” łącznie 120 kilometrów nawet jeśli mowa o warunkach szpitalnych poza granicami kraju. Z transportu dalekiego w POZ można korzystać w następujących sytuacjach:

  • gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny i nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania pacjenta,
  • gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, a stan zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu, nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do transportu dalekiego realizowanego przez POZ, a pacjent wymaga dalszej kontynuacji leczenia w kraju.

  Podstawy prawne:

 4. Transport sanitarny Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego – Pogotowie ratunkowe.
  W oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia i ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410 ze zm.)Ratownictwo Medyczne obejmuje świadczenia udzielane w warunkach pozaszpitalnych przez:

  • dwuosobowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi pielęgniarka lub ratownik medyczny,
  • trzyosobowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi lekarz systemu ratownictwa i pielęgniarka lub ratownik medyczny.

  Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?
  Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do bezpośredniego istotnego uszczerbku na zdrowiu. Do takich przypadków należą m.in.: utrata przytomności, drgawki, nasilona lub ostra duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły/ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu.

  Zespół Ratownictwa Medycznego wzywamy wybierając numer:
  999 lub 112 – europejski numer alarmowy

Ze względu na duże zainteresowanie na transporty medyczne
należy je zgłaszać wcześniej, nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem
pod numerami telefonu dostępnymi powyżej.

W każdym momencie i w razie potrzeby
możecie do nas dotrzeć również poprzez profile społecznościowe
typu facebook, instagram czy Whatsapp.

Najczęściej zadawane przez Was pytania:

Czym różni się transport sanitarny od transportu medycznego?

Główna różnica dotycząca transportu medycznego względem transportu sanitarnego polega na tym, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i ustawą Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – transport sanitarny służy zarówno do przewozu osób w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki (np. do miejsca zamieszkania, do domu opieki, na badania), transportu materiałów biologicznych (tj. krwi, osocza, narządów do przeszczepu, materiałów biologicznych), a także transportu sanitarnego materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i do transportu, z którego mogą skorzystać pacjenci niewymagający kontynuowania ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej lub podjęcia natychmiastowego leczenia, ani nie posiadający dysfunkcji narządu ruchu, która uniemożliwiłaby korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie. Natomiast mianem transportu medycznego określa się przewóz danego pacjenta do jednostki służby zdrowia w sytuacji gdy znacząco wyklucza się możliwość samodzielnego poruszania się chorego, transport ten odbywa się za pomocą karetki, która zaopatrzona jest w nosze i pełną opiekę medyczną, a przewóz odbywa się niezależnie od stanów chorobowych pacjenta.

Transport sanitarny odbywa się karetkami transportowymi typu „T”, w których skład wchodzi dwie osoby: kierowca i ratownik medyczny, a wyposażenie tego typu kartek jest znacznie bardziej ograniczone niż karetki transportu medycznego, który odbywa się za pomocą określonych karetek, oznakowanych literami: „P” jako podstawową lub „S” jako specjalistyczną. Wyposażenie tych karetek jest zaawansowane bardziej niż w przypadku transportu sanitarnego, a na stanie karetki do przewozu medycznego powinna znajdować się apteczka z lekami i sprzęt do ratowania życia (m.in. butle, instalacje tlenowe, respiratory, defibrylatory). W składzie zespołu medycznego oprócz kierowcy jest pielęgniarka i ratownik, a przy przewozie karetką typu „S” winien być także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Jaki jest koszt transportu medycznego?

Bezpłatny przejazd w ramach transportu sanitarnego przysługuje tylko w sytuacji, gdy wymagane jest pilne i natychmiastowe podjęcie leczenia pacjenta lub w przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości opieki medycznej. Aby skorzystać z transportu, należy wyszukać i skontaktować się z firmą zajmującą się prywatnym transportem chorych, która będzie w stanie zapewnić w pełni profesjonalny pojazd, sprzęt i odpowiednią kadrę medyczną, aby przewieźć pacjenta do wybranego ośrodka opieki zdrowotnej niezależne od miejsca zamieszkania chorego w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki. Koszty transportu są ustalane indywidualnie.

Czy pacjent ma prawo wyboru miejsca/szpitala do którego transport się odbywa?

Niestety, żaden pacjent nie ma możliwości wybrania miejsca docelowego. Jeśli życie pacjenta jest zagrożone, jest on transportowany do najbliższego pod względem czasowym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub wskazanego przez głównego dyspozytora docelowego szpitala. (art. 44 pkt.1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. z 2006r. nr 191, poz. 1410 ze zm.).
W pozostałych przypadkach skierowania pacjenta do szpitala jak np: po wizycie domowej, czy z poradni specjalistycznej w celu transportu lekarz kierujący odgórnie wyznacza placówkę szpitalną kierując do izby przyjęć, która przejmuje pacjenta na przyjęcie do szpitala.

Co w przypadku gdy transport potrzebny jest osobie nieubezpieczonej?

W stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego Zespół Ratownictwa Medycznego udziela świadczeń opieki zdrowotnej każdej osobie niezależnie od jej statusu ubezpieczeniowego i/lub prawnego, niezależnie od płci, rasy czy wieku!

Dlaczego My?

Firma Podkarpackiego Centrum Ratownictwa Medycznego oferuje przede wszystkim:

 • transport pacjentów na zlecenie lekarza POZ w ramach świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia dla wszystkich funkcjonujących przychodni jak i nowo otwartych, które chciałyby podjąć współpracę z Naszą firmą
 • transport prywatny z każdego miejsca zamieszkania pacjenta
 • transport z i/lub do poradni specjalistycznej
 • transport międzyszpitalny
 • transporty międzynarodowe

Potrzebujesz indywidualnej oferty?

kontakt