Kurs pierwszej pomocy

TO NIC TRUDNEGO - MY TEŻ SIĘ KIEDYŚ UCZYLIŚMY!

Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego wyspecjalizowało się w przeprowadzaniu profesjonalnych kursów z zakresu pierwszej pomocy. Usługi są najczęściej wykonywane dla firm i instytucji chcących podnieść poziom wiedzy swoich pracowników z zakresu pierwszej pomocy, w stanach zagrożenia życia czy też pomocy w skuteczności podjęcia zabiegów ratujących zdrowie i życie w każdej zaistniałej sytuacji.

kurs pierwszej pomocy PCRM

Uczymy jak reagować i pomagać. Niezależnie od wieku, zawodu i zainteresowań – warto wiedzieć jak udzielić pomocy i udać się na kurs. Sytuacja, w której czyjeś zdrowie i życie może zależeć od szybkości naszej reakcji może przydarzyć się każdego dnia – dlatego warto mieć w otoczeniu osoby potrafiące udzielić podstawowej pierwszej pomocy. Posiadając wiedzę, przełamiesz obawę przed udzieleniem pomocy. Często proste zachowania i praktyczne umiejętności mogą uratować komuś zdrowie i życie. Nie bójmy się pomagać.

Nauczymy Cię, jak czuć się pewnie w sytuacjach, w których stres paraliżuje chęć udzielenia pomocy. To naprawdę nie jest trudne! Nas też kiedyś ktoś uczył! Chcesz się przekonać, skontaktuj się z Nami i sprawdź Naszą ofertę. By odbyć szkolenie nie potrzeba wiele!

Nasze kursy odbywają się w formie przekazania treści oraz zajęć praktycznych zarówno fizycznie jak i online pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników. Organizujemy szkolenia dla osób indywidualnych, grupy osób, firm, zakładów pracy i ich pracowników i wszystkich chcących nauczyć się prostych praktycznych rzeczy mogących w przyszłości uratować komuś zdrowie i życie. Prawdziwy Ratownik Medyczny to żywy ratownik, dlatego należy też zadbać o własne bezpieczeństwo, nie tylko uczestników zdarzenia.

Po ukończeniu szkolenia otrzymujecie zaświadczenie / certyfikat, co jest dokumentem potwierdzającym umiejętności praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy w rozszerzeniu o wiedzę w tym zakresie.

PCRM kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy Szkolenie podstawowe

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Program zajęć kursu pierwszej pomocy jest na bieżąco odświeżany i zgodny z najnowszymi, aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Po każdej z wymienionych części przeprowadzany jest krótki panel dyskusyjny, podczas którego nasi instruktorzy są do dyspozycji kursantów i odpowiadają na pytania uczestników szkolenia.

CZAS TRWANIA: 4-6 godzin dydaktycznych.

Podczas szkolenia z pierwszej pomocy uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów realizują zagadnienia, które wstępnie dla Was rozwiniemy.

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

  Jeżeli zauważysz osobę znajdującą się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, której należy udzielić pierwszej pomocy lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości, umiejętności i wiedzy masz bezwzględny obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery: 999 lub 112.

  Ponadto zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego, który brzmi: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Jeśli kierujesz się dobrą wolą, nie poniesiesz odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie udzielania pomocy. Jeżeli w przypadku zagrożenia życia nie udzielisz pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, lub gdy w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji, ratowników medycznych czy osoby do tego powołanej nie popełnisz też przestępstwa (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS – Basic Life Support zgodnie z ERC)

 3. Postępowanie z osobą nieprzytomną

  Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia, w którego następstwie może dojść do niedrożności dróg oddechowych na skutek zablokowania ich językiem, zalania śliną czy treścią żołądkową. Utrata przytomności jest najczęściej efektem jakiegoś urazu, wstrząsu bądź stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu poszkodowanego.

  Umiejętność postępowania i udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej jest bardzo ważna. Pierwszym podstawowym krokiem niezależnie od miejsca jest ocena, czy osoba udzielająca pomocy/ratownik, uczestnik/poszkodowany, oraz osoby postronne są bezpieczni. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie reakcji poszkodowanego, delikatnie go potrząsając za ramiona i głośno zapytać: „Czy wszystko w porządku, czy wie jak się nazywa, czy orientuje się w sytuacji?”.

  Jeśli widzimy, że osoba reaguje, należy pozostawić ją w zastanej pozycji, a w razie potrzeby wezwać pomoc. Należy bacznie i regularnie sprawdzać stan poszkodowanego, jeśli nie widzimy żadnej reakcji mamy do czynienia z osobą nieprzytomną i w takiej sytuacji powinniśmy natychmiast wezwać pomoc i przystąpić do oceny oddechu. Poszkodowanego odwracamy na plecy, a następnie udrażniamy drogi oddechowe poprzez manewr umieszczenia jednej ręki na czole poszkodowanego, opuszków drugiej ręki na żuchwie i delikatne odchylenie głowy do tyłu. Przez około 10 sekund nachylając się nad poszkodowanym, nasłuchujemy oddechów, obserwując przy tym ruchy klatki piersiowej oraz ruch powietrza na policzkach.

  Jeżeli oddech jest prawidłowy, układamy osobę w pozycji bezpiecznej, ma to na celu zabezpieczenie poszkodowanego przed urazami, a przede wszystkim ma zapewnić stałą drożności dróg oddechowych. Po ułożeniu osoby w takiej pozycji wzywamy zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod jeden z numerów: 999 lub 112.

 4. Tamowanie krwotoków

  Tamowanie krwawień w dużym stopniu od odpowiedniej siły nacisku i czasu trwania ucisku.
  Krwotoki można podzielić ze względu na miejsce gromadzenia się krwi i wyróżnić:

  • krwotok zewnętrzny – łatwy do rozpoznania, dobrze widoczny, krew wypływa bezpośrednio z miejsca uszkodzenia na zewnątrz, objawy to przede wszystkim: bladość skóry, zimny pot, przyspieszenie częstości akcji serca, ogólne osłabienie, szumy w uszach, niepokój, a w przypadku dużego krwotoku – wstrząs/utrata przytomności,
  • krwotok wewnętrzny – krew jest niewidoczna na zewnątrz, gdyż wylewa się do wewnątrz ciała człowieka, może być rozpoznany tylko po ogólnych objawach krwotoku, które są takie same jak w przypadku krwotoku zewnętrznego.
 5. Opatrywanie ran

  W zależności od rodzaju rany stosujemy różne rodzaje opatrunków:

  • opatrunek uciskowy: tamujący krwawienie, stosowany na rany krwawiące. Opatrunek złożony jest z warstwy jałowej przykrywającej bezpośrednio ranę (kompres gazowy), warstwy uciskowej (gaza jałowa lub zwinięte rolki bandaża), a także zabezpieczenia wzmocnienia wszystkich warstw (opaska dziana, elastyczna lub chusta trójkątna),
  • opatrunek osłaniający: którego celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni rany i zakażeniu poprzez przykrycie powierzchni jałowym materiałem opatrunkowym,
  • opatrunek obłożeniowy: który stosowany jest w celu usztywniania przy ranach z obecnością ciała obcego czy złamaniach otwartych kończyn w celu ich unieruchomienia.
 6. Pierwsza pomoc przy oparzeniach

  W przypadku każdego doznanego oparzenia chemicznego czy elektrycznego należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe gdy stan poszkodowanego natychmiastowo tego wymaga lub my sami nie jesteśmy w stanie przetransportować go do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

  Hospitalizacji i pomocy wymaga każde poparzenie II stopnia, które objawia się silnym bólem i pojawiającymi się pęcherzami wynoszące powyżej 10% powierzchni naszego ciała, każde poparzenia III stopnia objawiające się brakiem dolegliwości bólowych, a także każde oparzenie okolic krocza, oparzenie w obrębie twarzy, stóp, dużych stawów i oparzenia dróg oddechowych.

  Ciężkość oparzenia jest zależna od wielu czynników, głównie rodzaju działającej energii oraz czasu narażenia, tak więc by udzielić skutecznej kwalifikowanej pierwszej pomocy w oparzeniach, warto wiedzieć, czym się charakteryzują poszczególne stopnie oparzeń.

  Według 4-stopniowej skali oparzeń, wyróżniamy:

  • I stopień – oparzenie powierzchowne zewnętrznych warstw skóry charakteryzujące się zaczerwienieniem, rumieniem i silnym, piekącym bólem.
  • II stopień – oparzenie obejmujące pośrednią grubość skóry charakteryzujące się obecnością pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym, zaczerwienieniem miejsca oparzenia i jego okolic, a także silny ból.
  • III stopień – oparzenie obejmujące pełną grubość skóry z naczyniami krwionośnymi, nerwami skórnymi i podskórną tkanką powodujące uszkodzenie nerwów stąd ból może być nieodczuwalny, a bolesne mogą okazać się okoliczne tkanki, które uległy mniejszemu uszkodzeniu.
  • IV stopień – oparzenie obejmujące głębokie struktury jak: mięśnie, ścięgna czy kości, przy tego typu oparzeniach dochodzi do rozległej martwicy i możliwości zwęglenia.

Kurs pierwszej pomocy Szkolenie z pierwszej pomocy rozszerzone

PROGRAM SZKOLENIA ROZSZERZONEGO

Ten rodzaj szkolenia realizuje program rozszerzony i jest szczególnie polecany firmom i instytucjom posiadającym automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a także osobom chcącym poszerzyć zakres wiedzy z pierwszej pomocy o resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED.

Program szkolenia kursu pierwszej pomocy obejmuje zagadnienia szkolenia podstawowego uzupełnione o resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED oraz o napady padaczkowe i stany nagłe związane z reakcjami anafilaktycznymi. Program zajęć kwalifikowanej pierwszej pomocy jest na bieżąco odświeżany i zgodny z najnowszymi, aktualnie obowiązującymi wytycznymi.

Podczas szkolenia uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów realizują zagadnienia jak wyżej (w formie rozszerzonej) i są to:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem defibrylatora AED (BLS +AED zgodnie z ERC)
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Pierwsza pomoc przy napadzie padaczki
 • Użycie ampułkostrzykawki z adrenaliną podczas wstrząsu anafilaktycznego
 • Tamowanie krwotoków
 • Opatrywanie ran
 • Pierwsza pomoc przy oparzeniach

Ponadto po każdej w wymienionych części przeprowadzany jest krótki panel dyskusyjny, podczas którego nasi instruktorzy są do dyspozycji kursantów i odpowiadają na zadawane pytania, które nurtują uczestników szkolenia.

CZAS TRWANIA: 6-8 godzin dydaktycznych

Najczęściej zadawane przez Was pytania i odpowiedzi:

Czy kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest obowiązkowy?

Tak. Pracodawca ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy na terenie całego zakładu tak, by wszyscy pracownicy umieli odnaleźć się w sytuacji zagrożenia życia i tak jak ratownik medyczny umieć udzielić pierwszej pomocy.

Czy na terenie zakładu pracy wymagany jest defibrylator AED?

Na chwilę obecną przepisy prawa nie wymagają, by urządzenie AED miało stanowić obowiązkowe wyposażenie miejsca pracy. Jego brak nie może być traktowany jako naruszenie zasad bezpieczeństwa dbałości o zdrowie i życie pracowników przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy oraz osiągnięć nauki i techniki.

Dlaczego w akcji ratowniczej ważne są pierwsze cztery minuty?

Od momentu gdy dochodzi do zatrzymania krążenia do wszczęcia działań ratunkowych nie powinno upłynąć więcej niż 4 minuty! Jest to czas, w którym komórki nie zaczną jeszcze ginąć, a wspieranie krążenia uciskaniem klatki piersiowej niejako podtrzymuje komórki przy życiu.

Dlaczego pomoc przedmedyczna jest tak ważna?

Gdy ktokolwiek z uczestników wypadku jest w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia, posiadane umiejętności i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna, kilkukrotnie zwiększa szanse na jej uratowanie w miejscu tego zdarzenia, dlatego warto mieć pewną wiedzę i niezależnie od czasu, miejsca przystąpić do odpowiedniego postępowania medycznego.

Dlaczego warto podjąć z Nami współpracę w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy?

Jako Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego i wykwalifikowani pracownicy, w oparciu o zdobyte dotychczas umiejętności i wiedzę jesteśmy otwarci na każdą możliwą chęć jej przekazania w sytuacji zagrożenia życia tak, by wykonana pierwsza pomoc była pierwszą przedmedyczną fachową pomocą do czasu przybycia na miejsce zdarzenia wykwalifikowanego zespołu ratowników medycznych.

Potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

kontakt