Szkolenia dla kierowców

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

Ustawa uprawnia do zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy jedynie trzy grupy zawodowe, w tym ratowników medycznych. Dlatego kierujemy ofertę naszych szkoleń do ośrodków szkolenia kierowców. Jesteśmy świadomi specyfiki Państwa branży, dlatego proponujemy elastyczny i konkurencyjny system cennikowy, dopasowany do stanu ilościowego kursantów

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs instruktora pierwszej pomocy. Zajęcia są przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

kontakt