Szkolenia dla placówek szkolnych i wychowawców

SZKOLENIA DLA PLACÓWEK SZKOLNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Ten rodzaj szkolenia przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Jest to kurs szczególnie uwzględniający zagrożenia mogące wystąpić w środowisku pracy tych grup.

Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia zostały specjalnie dopasowane do grupy docelowej i uwzględniają połączenie programów kursu podstawowego z e szczególnym uwzględnieniem zabiegów ratujących życie u dzieci.

CZAS TRWANIA: 6-8 godzin dydaktycznych

Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs instruktora pierwszej pomocy. Zajęcia są przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć na sali wykładowej w siedzibie Podkarpackiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy medycznej.

Potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

kontakt