Szkolenia Podstawowe

Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego wyspecjalizowało się w przeprowadzaniu profesjonalnych kursów z zakresu pierwszej pomocy. Z usługi najczęściej korzystają firmy i instytucje chcące podnieść wśród swoich pracowników poziom wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów ratujących zdrowie i życie. Tak pracownicy zyskują kwalifikację do udzielania pomocy, a pracodawcy  spokój, iż w obliczu zagrożenia zostaną podjęte właściwe działania.

 • Program

  Podczas szkolenia uczestnicy realizują m.in. zagadnienia:
  Aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy –
  Reanimacji krążeniowo-oddechowej –
  Postępowania z osobą nieprzytomną –
  Krwotoków i ran –
  Oparzeń –

  Szkolenie w dominującej części składa się z ćwiczeń praktycznych wykonywanych na specjalistycznym sprzęcie treningowym i materiałach medycznych.

 • Cel

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba kończąca kurs powinna potrafić efektywnie zareagować w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia, prawidłowo ocenić sytuację i zadbać o własne bezpieczeństwo, właściwie wezwać pomoc, umiejętnie podjąć zabiegi ratujące życie.

 • Czas trwania

  4-6 godzin dydaktycznych

 • Instruktor

  Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs trenera pierwszej pomocy.

 • Miejsce i termin

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (Istnieje możliwość zorganizowania sali wykładowej przez Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego).

 • Informacje dodatkowe

  Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiającemu zostanie wydany dziennik szkolenia.

…potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

Szkolenia Rozszerzone

Ten rodzaj szkoleń realizuje program rozszerzony i jest szczególnie polecany firmom i instytucjom posiadającym automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a także osobom chcącym poszerzyć zakres wiedzy z pierwszej pomocy o resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem AED.

 • Program

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia szkolenia podstawowego uzupełniony o reanimację krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED

 • Cel

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, także z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Osoba kończąca kurs powinna potrafić efektywnie zareagować w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia, prawidłowo ocenić sytuację i zadbać o własne bezpieczeństwo, właściwie wezwać pomoc, umiejętnie podjąć zabiegi ratujące życie.

 • Czas trwania

  6-8 godzin dydaktycznych

 • Instruktor

  Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs trenera pierwszej pomocy.

 • Miejsce i termin

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (Istnieje możliwość zorganizowania sali wykładowej przez Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego).

 • Informacje dodatkowe

  Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiającemu zostanie wydany dziennik szkolenia.

…potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

Szkolenia w ramach BHP

Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego współpracuje z szeregiem firm  prowadzących obsługę z zakresu BHP. W ramach współpracy nasi ratownicy świadczą dwa rodzaje usług:

– Przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy, realizowanych w ramach programu okresowych szkoleń BHP

– Przeprowadzanie szkoleń rozszerzonych dla obsługiwanych firm, obejmujących rozbudowany zakres tematyczny

Nasi partnerzy cenią sobie nasze usługi ze względu na profesjonalizm i atrakcyjność kursów, gwarantowane wykonywaniem przez prowadzącego szkolenie zawodu ratownika medycznego. Realizacja programu odbywa się w oparciu o doświadczenie i praktykę, a odpowiedzi na pytania kursantów zostają poszerzone o perspektywę przypadków „z życia wziętych”.

…potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

Szkolenia dla kandydatów na kierowców

Ustawa uprawnia do realizacji zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy jedynie trzy grupy zawodowe, w tym ratowników medycznych. Dlatego kierujemy ofertę naszych szkoleń do ośrodków szkolenia kierowców. Jesteśmy świadomi specyfiki Państwa branży, dlatego proponujemy elastyczny i konkurencyjny system cennikowy, dopasowany do stanu ilościowego kursantów.

 • Czas trwania

  4 godziny dydaktyczne

 • Instruktor

  Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs trenera pierwszej pomocy.

 • Miejsce i termin

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

…potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

Szkolenia dla placówek szkolnych i wychowawczych

Ten rodzaj szkolenia przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Jest to kurs szczególnie uwzględniający zagrożenia mogące wystąpić w środowisku pracy tych grup.

 • Program

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia zostały specjalnie dopasowane do grupy docelowej i uwzględniają połączenie programów kursu standardowego z zabiegami ratującymi życie prowadzonymi u dzieci.

 • Cel

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnik szkolenia powinien poznać zasady postępowania w obliczu zagrożenia zdrowia i życia zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

 • Czas trwania

  6-8 godzin dydaktycznych

 • Instruktor

  Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs trenera pierwszej pomocy.

 • Miejsce i termin

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (Istnieje możliwość zorganizowania sali wykładowej przez Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego).

 • Informacje dodatkowe

  Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiającemu zostanie wydany dziennik szkolenia.

…potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

Szkolenia dla dzieci

Wychodząc naprzeciw stwierdzeniu, iż nawet proste i podstawowe działania mogą przyczynić się do uratowania życia drugiej osoby, chcemy edukować także dzieci  praktycznie w każdym wieku.  Mamy świadomość, iż tego typu szkolenia muszą być właściwie dopasowane do wieku  i możliwości audytorium, dlatego staramy się, aby przekazywanie wiedzy stało się formą pożytecznej zabawy. Kładziemy nacisk na zwracanie uwagi na zagrożenia, prawidłową ocenę własnego bezpieczeństwa i efektywne wzywanie pomocy. Oferta kierowana jest przede wszystkim do właścicieli i dyrektorów przedszkoli.

 • Cel

  Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na potrzebę udzielenia pomocy osobom, których zdrowie lub życie zostało zagrożone, a także poszerzenia świadomości w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo i wzywania pomocy.

 • Czas trwania

  1-3 godzin dydaktycznych

 • Instruktor

  Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs trenera pierwszej pomocy.

 • Miejsce i termin

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 • Informacje dodatkowe

  Zamawiającemu zaoferowane zostaną dodatkowe możliwości uatrakcyjnienia pokazu-szkolenia w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, kolorowanek dla dzieci.

…potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami