Szkolenia dla dzieci

SZKOLENIA DLA DZIECI

Naukę pierwszej pomocy należy rozpocząć możliwie najwcześniej. Dorośli kursanci często zgodnie powtarzają opinie, że pierwsza pomoc nie jest trudna, ale wymaga regularnego powtarzania. Rozpoczęcie nauki już w wieku wczesnoszkolnym jest gwarantem, że nabyta wiedza będzie regularnie odświeżana przez pozostały okres nauki szkolnej dziecka. 

Mamy świadomość, iż tego typu szkolenia muszą być dopasowane do wieku i możliwości audytorium, dlatego staramy się, aby przekazywanie wiedzy stało się formą pożytecznej zabawy. Kładziemy nacisk na zwracanie uwagi na zagrożenia, prawidłową ocenę własnego bezpieczeństwa i efektywne wzywanie pomocy. Oferta kierowana jest przede wszystkim do właścicieli i dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

CZAS TRWANIA: 1-3 godziny dydaktyczne

Szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem, posiadający ukończony kurs instruktora pierwszej pomocy. Zajęcia są przeprowadzone w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

W ramach szkolenia oferujemy dodatkowe możliwości uatrakcyjnienia zajęć w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, kolorowanek dla dzieci i naklejek edukacyjnych.

Potrzebujesz indywidualnej oferty? skontaktuj się z nami

kontakt