Polityka prywatności

Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego (dalej: PCRM) to firma oferująca usługi związane z ochroną zdrowia i łagodzeniem skutków zdarzeń medycznych. Dlatego zdrowie i zadowolenie pacjentów to nasz priorytet i cel działania. Nie zapominamy jednak o sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem. 

Administrator danych osobowych: 

Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego Arkadiusz Rząsa

NIP: 8132864397
adres: ul. Kujawska 5, 35-323 Rzeszów
tel. 694 451 981
e-mail: kontakt@pcrm.com.pl 

Czym są dane osobowe?

Korzystając ze strony internetowej www.pcrm.com.pl Użytkownik może powierzyć nam swoje dane. 

Dane osobowe – to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być dane takie jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, ale też jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność z nimi związana, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, udostępnianie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie. 

 

 Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz.

Jeśli…

przetwarzane dane

źródło danych

podstawa prawna

odwiedzasz naszą stronę

Wizyta na stronie internetowej powoduje, że automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, system operacyjny itp.

Przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies i danych, które są przez nie zbierane znajdziesz na samym dole.

art. 6 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

zapisałeś/ zapisałaś się na nasz newsletter

Usługa newsletter wymaga podania danych takich jak: imię, adres e-mail. Możemy również korzystać z funkcji sprawdzania otwarcia przesyłanej Ci korespondencji, a także zbierania informacji na temat klikanych przez Ciebie komunikatów, żeby jak najlepiej dopasować treści do zainteresowań.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, przy wypełnianiu formularza newsletter oraz za pomocą plików cookies.

art. 6 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

chcesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy

Dane zawarte w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zapytanie ofertowe.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, podczas kontaktu z nami poprzez e-mail, telefon lub tradycyjną pocztą.

art. 6 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

obserwujesz/ komentujesz nasz fanpage na Facebook’u lub Instagram

Dane zawarte na portalu Facebook przetwarzamy jeżeli: obserwujesz, komentujesz lub reagujesz na treści zawarte na naszym fanpage’u.

Facebook oraz Instagram (Meta Platform Ireland Ltd) jest współadministratorem danych osobowych użytkowników portalu, dane pozyskujemy bezpośrednio z portalu.

art. 6 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

korzystasz naszych usług szkolenia/ zabezpieczenia medycznego/ pokazów medycznych

Zbieramy dane osób szkolonych, osób reprezentujących podmioty i zawierających umowy w celu organizacji szkolenia, wystawienia certyfikatów, realizacji zawartej umowy.

W celu realizacji naszych usług zawieramy umowę, która upoważnia nas do przetwarzania danych. 

art. 6 lit. b) RODO – realizacja umowy

Jakie są Twoje uprawnienia?

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO),
  2. prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

W odniesieniu do usług realizowanych w mediach społecznościowych swoje prawa możesz realizować również bezpośrednio wobec:
– Facebook’a (Meta Platforms Ireland Ltd.)
– Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Jeżeli chcesz się z Nami skontaktować, napisz na adres: kontakt@pcrm.com.pl

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych mogą być osoby i firmy świadczące usługi: dostawy i serwisu IT, pocztowe, kurierskie, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, operatorzy portali społecznościowych.

Jak długo przetwarzamy dane?

  • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków podatkowych lub rachunkowych;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora.

Zabezpieczenia
Administrator podjął pewne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności.


Polityka plików cookies
W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy tzw. pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, czy Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania ze strony internetowej.
Przy pierwszym wejściu na Stronę możesz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać ze Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody, jeżeli nie wyrażasz zgody – opuść Stronę.
Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz informacje jak to zrobić.

Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Zmiany Polityki prywatności
Polityka prywatności może być zmieniona. Najbardziej aktualna wersja polityki będzie zawsze dostępna pod adresem internetowym https://pcrm.com.pl/polityka-prywatnosci