Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs KPP ma na celu w odpowiedni sposób przygotować przyszłych ratowników do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Kwalifikowana pierwsza pomoc swoim zasięgiem i zakresem obejmuje najbardziej istotne elementy, które są bardzo przydatne w codziennych sytuacjach. 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zwany kursem KPP to szkolenie, po którym można uzyskać tytuł RATOWNIKA.

Celem kursu KPP jest przygotowanie przyszłych ratowników do realizacji wszelkich zadań z zakresu ratownictwa podczas akcji ratowniczych, w szczególności udzielenia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu i momentu przekazania poszkodowanego personelowi medycznemu.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy to szerokich pokrojów kurs udzielania pierwszej pomocy, który jako jedyny regulowany jest prawem. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r w sprawie kursu w zakresie KPP, z uwzględnionymi później zmianami szczegółowo określa program i ilość godzin, oraz sposób przeprowadzenia kursu i wymagany do szkolenia sprzęt. Zakres jaki obejmuje szkolenie KPP oraz wymogi, jakie powinien spełniać ratownik w kursie KPP, określają dokumenty, takie jak: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w przypadku służb podlegających pod MSWiA także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Ile trwa kurs KPP i czego się nauczysz?

Tego rodzaju kurs ma znacznie szerszy zakres niż standardowa pierwsza pomoc. Szkolenie przygotowuje do znacznie większej odpowiedzialności i uczy tego, czego nie obejmuje pierwsza pomoc. Kurs Pierwszej Pomocy oprócz wiedzy i umiejętności daje mnóstwo satysfakcji i możliwość poznania wielu ciekawych ludzi ze środowiska. Kurs pierwszej pomocy trwa 66 godzin, w tym 25 godzin to zajęcia teoretyczne, a 41 godzin to zajęcia praktyczne, w trakcie których zainteresowani kursanci zdobywają wiedzę. Uczą się jak zadbać o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia. Dosyć obszernie poznają sprzęt i zestawy ratownicze, uczą się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci czy też zasad defibrylacji. Ćwiczenia w czasie trwania kursu obejmują postępowanie w przypadku różnych urazów – mechanicznych, chemicznych, termicznych. Podczas symulowanych akcji ratowniczych kursanci poznają taktykę wykonywanych działań ratowniczych w zdarzeniach masowych, mnogich, pojedynczych, a także triage i zasady segregacji poszkodowanych. Przyszli szkoleni ratownicy KPP, przechodząc kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uczą się także ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy –  Co musisz o niej wiedzieć?

Każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną Wojewody i zakończony jest egzaminem państwowym, po którym po ukończeniu kursu oficjalnie uzyskuje się tytuł „Ratownika”. Cena, za uzyskanie  tytułu ratownika KPP to pozytywne zdanie egzaminu, składającego się z dwóch części: teoretycznej  i praktycznej. Do egzaminu teoretycznego wybierane jest 30 pytań z bazy Centralnych Egzaminów Medycznych. Dozwolone jest popełnienie tylko 3 błędów. Egzamin praktyczny obejmuje głównie pozoracje / ćwiczenia, które ćwiczone są uprzednio wcześniej na zajęciach praktycznych podczas trwania kursu. Egzaminy odbywają się przed komisją egzaminacyjną, którą wyznacza sam konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Po szkoleniu KPP uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia w formie imiennego, numerowanego certyfikatu, potwierdzającego zdobyte umiejętności i uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czy każdy może zostać ratownikiem?

Ratownikiem KPP może zostać osoba, która ma w pełni zdolność do czynności prawnych, jest osobą pełnoletnią , a jej zdrowie pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy każdemu poszkodowanemu w zagrożeniu zdrowia i życia. By dołączyć do grona ratowników KPP, nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia ani konkretnego wykształcenia medycznego, wystarczy odbyć szkolenie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeśli szukasz okazji nauczenia się podstaw ratownictwa w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, z pewnością wystarczy Ci właśnie takie szkolenie. Szkolenia te odbywają się regularnie i organizowane są na terenie całego kraju.

Co jaki czas trzeba odnawiać kurs ratownika?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i program kursu należy odnowić co 3 lata, w ciągu ostatnich trzech miesięcy ważności przyznanego zaświadczenia z odbytego szkolenia. Jest to tak zwana Recertyfikacja motywowana zmianami procedur wykonywanych przez Ratownika KPP. Wytyczne dotyczące KPP stale ulegają zmianom, dlatego ważne jest, by każdy ratownik przyswajał wszelkie nowe zmiany i regularnie się dokształcał. W dużej mierze to właśnie od niego zależy ludzkie życie!

Kwalifikowana pierwsza pomoc – co może certyfikowany ratownik?

Ratownik, który pomyślnie ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, może:

  • prowadzić przyrządowe i bezprzyrządowe czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową, znając przy tym zasady defibrylacji poszkodowanego;
  • unieruchamiać liczne złamania i zwichnięcia;
  • opatrywać rany i tamować krwotoki;
  • ewakuować poszkodowanych z miejsca zdarzenia w stanie zagrożenia zdrowia i życia;
  • wspierać psychicznie każdego poszkodowanego i znać psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych;
  • prowadzić bierną tlenoterapię;
  • przeprowadzać medyczne czynności ratunkowe związane z ochroną przed hipotermią i hipertermią.

Kwalifikowana pierwsza pomoc uprawnia do asystowania ratownika przy różnego rodzaju wypadkach i zdarzeniach nagłych, stąd można powiedzieć, że certyfikowany ratownik to mocne wsparcie w zespołach ratownictwa medycznego. Może dla co niektórych kwalifikowany kurs KPP to początek do decyzji przyszłościowej, by zostać ratownikiem medycznym i podjąć próbę odbycia szkoły wyższej w zakresie ratownictwa medycznego.